Η προκήρυξη του εν λόγω ΔΠΜΣ αναμένεται, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών θα είναι εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου.